Tag: tasos

Najbolje plaže na Tasosu

Na Tasosu se naleaze neke od najlepših plaža na grčkim ostrvima.Golden Bič, Makriamos i Rajska…

0 Shares