Potpećka pećina ime nosi po selu Potpeću, a selo po pećini .To je odomaćen naziv i niko se nije usudio da ga menja !

Potpećka pećina je udaljena 2,5 kilometra od magistralnog puta , odnosno pruge Požega – Užice.
O pećini je brinuo Turistički savez opštine Užice i Spomen – obeležje ” Kadinjača “.Međutim , cilj nije postignut. Osim , kratkog perioda , ovaj prirodni raritet turistima nije pristupan !
Odlukom Skupštine opštine Užice , na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije ,od sredine 1992. godine , pećina je stavljena pod zaštitu kao značajno prirodno dobro . Istom odlukom svrstana je u treću kategoriju zaštite kao spomenik prirode sa najvećim ulaznim otvorom i interesantnim podzemnim oblikom krasa.Od nedavno, odlučeno je da se Ekološki fond opštine Užice stara o Pećini .Na taj način , biće zaštićena od nesavesnog odnošenja
pećinskog blaga. Za sada, grupne posete u mogućnosti su da razgledaju ovo prirodno blago , uz uslov da se prethodno najave Ekološkom fondu .

potpecka pecina

Monumentalni pećinski ulaz ( na slici ) visok je 50 metara i najviši je pećinski otvor u Srbiji. Iz Pećine izvire ponornica koja ponire u Drežniku , selu ispod Gradine . Pri izlasku iz Pećine rečica dobija ima Petnica.Nakon dva kilometra uliva se u Đetinju.Na Petnici su meštani podgli 15 ribnjaka kalifarnijske pastrmke .
U Pećini je otkriveno blago neprocenjive vrednosti -neolitska keramika , obrađeni jelenski rogovi , kremeno oruđe , pećinski nakit i mnoštvo toga .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here